CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN

Được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ,  với công nghệ sản xuất tiên tiến:

Hệ thống cắt tôn chéo, lò sấy chân không, máy quần đống lá, hệ thống buồng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu.