Máy biến áp kiểu hở

Máy biến áp kiểu hở 630KVA/ 22/0,4 kV

  • Công suất: 630 kVA
  • Tổ đấu: Dyn11
  • Điện áp: 22/0,4 kV
  • Tổn hao (P0): 780 W
  • Tổn hao ngắn mạch (Pk): 5570 W
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Tần số: 50Hz
  • Tiêu chuẩn:

+ TCVN 8525: 2015; QĐ số 1011/ QĐ – EVN

+ TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ – EVN