Máy biến áp kiểu hở

Máy biến áp kiểu hở 100KVA/ 35 – 22/0,4 kV

  • Công suất: 100 kVA
  • Tổ đấu: YDyn12-11
  • Điện áp: 35-22/0,4 kV
  • Tổn hao (P0): 205 W
  • Tổn hao ngắn mạch (Pk): 1250 W
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Tần số: 50Hz
  • Tiêu chuẩn:

+ TCVN 8525: 2015; QĐ số 1011/ QĐ – EVN

+ TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ – EVN